Thẻ: USMLE

Tình huống lâm sàng Nội khoa 5/e

Tình huống lâm sàng Nội khoa 5/e

Quyển sách Tình huống lâm sàng Nội khoa 5/e( tên tiếng anh:Case Files Internal Medicine, Fifth Edition (LANGE Case Files) 5th Edition) là cuốn sách hay của tác giả Eugene C. Toy, John T. Patlan …

LANGE Hỏi đáp Lâm sàng Nhi khoa 7e

Xin gửi đến các bạn sinh viên đặc biệt là sinh viên nhi khoa cuốn sách LANGE Hỏi đáp Lâm sàng Nhi khoa 7e( tên tiếng anh: LANGE Q&A Pediatrics, Seventh Edition ) của tác …
Johns Hopkins, Ôn thi vấn đáp Nội khoa 5/e

Johns Hopkins, Ôn thi vấn đáp Nội khoa 5/e

Cuốn Sách Johns Hopkins, Ôn thi vấn đáp Nội khoa (tên tiếng anh:The Johns Hopkins Internal Medicine Board Review: Certification and Recertification, 5e 5th Edition) của tác giả Bimal Ashar MD MBA (Author), Redonda Miller …
Cleveland Cẩm nang ôn thi Tim mạch 2/e

Cleveland Cẩm nang ôn thi Tim mạch 2/e

Cuốn sách Cleveland Cẩm nang ôn thi Tim mạch (tên tiếng anh là: The Cleveland Clinic Cardiology Board Review 2nd Edition, Kindle Edition)của Brian P. Griffin, Samir R. Kapadia (Author), Curtis M. Rimmerman Quyển sách …